- EY İNSANLAR RABBİNİZDEN SİZE 'KESİN BİR KANIT (BURHAN)' GELDİ VE SİZE APAÇIK BİR NUR (KUR'AN) İNDİRDİK 4 Nisa Suresi 174

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

          BU SİTENİN HAZIRLANIŞ AMACI

 Bilindiği gibi insanlık alemi tarihi süreç içerisinde, dini açıdan birçok inanç farklılıklarına bölünmüştür. İnançsızlığın dahi bir inanç olduğunu dikkate aldığımızda, dünyada yaşam sürmüş olup ta, yaşam üzerinde düşünebilecek seviyeye gelmiş bütün insanların muhakkak bu dünya yaşamlarını ve bu yaşamdan sonrasını manalandıracak bir kanaatleri ve inançları vardır. Bu inanç farklılıklarının, biri Vahiysel diğeri de Düşüncesel olmak üzere iki temel hareket noktası vardır. Vahye dayalı inanç farklılıkları çeşitli olmakla beraber buğun insanlar arasında kabul gören, Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Musevilik olmak üzere üç büyük bölümü vardır, bu inançlarda kişi aklını kullanmak suretiyle üç vahiy esasından birinden seçenekte bulunur, Diğer inançların hareket noktası ise kişinin yalnız kendi aklına dayanmak suretiyle kendisine bir inanç oluşturur veya bu şekilde fikir üretmiş olanların fikirleri arasından seçenekte bulunur, bu tür inançlar sadece tabiat üzerende ki gözlemlere ve bu gözlemler neticesinde karar kılınan tahminler dayandıklarından çek çeşitli olup İnanç bazında güvence verme iddiasından yosundurlar, bunları da Putperestlerin inançları ve Felsefecilerin görüşleri olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Vahiye Dayalı İnançlar İse şahsi fikirler olmayıp, Yaratıcının sözlerine dayandıklarından İnanç bazında güvence verme iddiasında olan inançlardır. Bunların güvencelerinin geçerli olması için Vahiy olduğuna inandıkları dini sözlerin doğrudan veya dolaylı olarak kesinlikle hiçbir çelişki veya hata ihtiva etmemesi gerekir. Zira Allah’a ait olan hiçbir sözde çelişki veya hata olması mümkün değildir, Allah çelişkili söz söylemekten veya herhangi bir şekilde hata yapmaktan münezzehtir.

Allah kısmet ederse bu sitede, Hali hazırda, Dünya’da saf vahiy olma özelliğini yitirmemiş olan Tek Kitabın Kuran olduğunu, birçok inançlarla belgelere dayalı ve karşılaştırmalı olarak yazacağım, ayrıca Kuran ayetlerini esas alarak tabiat konuları üzerinde düşünme örnekleri sunmaya çalışacağım, şu var ki tefekkür bazında verdiğim örneklerde hata yapmam halinde hata Kuran’ı değil beni bağlar, Kuran hatasız olmakla beraber, sıradan Müslüman ve Mümin bir kul olarak kendim hatadan masum değilim, benim kendime ait olan bütün sözlerim ve düşüncelerim Kuran ölçüsüne göre eleştiriye açıktır.

İşlediğim konularla ilgili olarak, bana gerek soru şeklinde gerekse eleştiri şeklinde İleti gönderen okuyucuların değerlendirmelerine elimden geldiğince bu sitede yer vererek cevaplandırmaya çalışacağım. Ayrıca, gerek kitap şeklinde olsun gerek makale şeklinde olsun bütün çalışmalarım aslına sadık kalmak ve kaynak göstermek şartıyla, İsteyen herkes tarafından serbestçe çoğaltılabilir basın araçlarıyla basılıp Ticari ve Gayri Ticari olarak dağıtıla bilir, aynı şekilde istenen her dile Tercüme edilebilir ve çoğaltılıp okuyucuya Ticari ve Gayri Ticari olarak dağıtıla bilir. Dolayısıyla yazılarımla ilgili olarak bana ait olan bütün basın hakları okuyuculara tarafımdan hibe edilmiştir.

        Fereç HÜDÜR 

 

 

 

KÜTÜB-İ
 SİTTE'NİN

 ELEŞTİRİSİ
 VE

 KUR'AN'A ARZI

 

 

 

                  Fereç Hüdür

                    KUR'AN ARAŞTIRMALARI

 

 

 

                              

 

 

KUR’AN DIŞI 
OLUŞUMLARIN

ELEŞTİRİSİ
VE
 KUR'AN'A ARZI

 

     Vehhabilik-Şiilik -Tasavvuf

      Ve İslam iddialı filozoflar

 

            Fereç Hüdür

            KUR'AN ARAŞTIRMALARI

 

 

                            

 

 

 

 

İLETİŞİM :

 E-Mail: hudurferec@hotmail.com

 Telefon: 0543 441 24 10

 DİĞER SİTEM:

www.kuran-tekrehber.com

 

  Nocost